Żydzi zawiedzeni ustawą reprywatyzacyjną

Liderzy World Jewish Restitution Organization (WJRO) są zaniepokojeni projektem ustawy reprywatyzacyjnej. Projekt ustawy, jak wskazują przewodniczący WJRO, niegdyś ambasador USA w Austrii Ronald Lauder oraz prezes wykonawczy tej organizacji Gideon Taylor, projekt ustawy reprywatyzacyjnej „wyklucza zdecydowaną większość obywateli polskich, którzy przeżyli Holokaust i ich rodziny”.

„Mienie jest często jedynym konkretnym powiązaniem z życiem, jakie wiedli przed destrukcją Holokaustu” – napisali w oświadczeniu żydowscy działaczy. Najbardziej spornym punktem w projekcie ustawy reprywatyzacyjnej, jest zachowanie prawa do rekompensaty tylko dla obywateli polskich, którzy znajdowali się na terytorium Polski w momencie przejęcia ich mienia przez władze komunistyczne. Działaczom WRJO nie podoba się też ograniczenie prawa do dziedziczenia roszczeń tylko do osób z pierwszej linii pokrewieństwa i małżonków.

Obiekcje  powoduje również zaledwie roczny okres na składanie wniosków o odszkodowania.  Takie ustalenia projektu ustawy są krzywdzące dla większości polskich Żydów, którzy przeżyli Holokaust, a po wojnie znaleźli schronienie poza granicami Polski – uważają Lauder i Taylor.

Żydowska organizacja podkreśla, że Polska do tej pory „jako jedyne duże państwo w Europie nie przyjęła ustawy o zwrocie majątku zagrabionego przez nazistów i/bądź bezprawnie znacjonalizowanego po wojnie przez władze komunistyczne”.

za: kresy.pl