16 marca inauguracja Klubu im. Rybarskiego w Łodzi

Kluby myśli im. Romana Rybarskiego nawiązują do idei, tradycji i dziedzictwa Narodowej Demokracji, a w szczególności – elity profesorskiej obozu narodowego. Ich twórcy inspirują się przede wszystkim etyką chrześcijańską, wartościami cywilizacji łacińskiej i polską tradycją narodowo-patriotyczną, cechują się poczuciem obowiązku wobec Ojczyzny i cnót obywatelskich, podejmują działania na rzecz podnoszenia dzielności, solidarności, ofiarności i odpowiedzialności za swoje czyny.

Cele klubów będą realizowane poprzez organizowanie zebrań, mityngów, spotkań dyskusyjnych, odczytów, szkoleń, seminariów, konferencji i kongresów, prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej zmierzającej do wzrostu świadomości ekonomicznej, politycznej i społecznej. Podstawowym zamierzeniem jest przede wszystkim szerzenie myśli profesora Romana Rybarskiego oraz promowanie krakowskiej szkoły ekonomicznej. Z doświadczenia wiadomo, że nic tak dobrze nie robi dla propagowania i ugruntowania myśli jak osobisty kontakt z osobami promującymi przedsiębiorczość, działalność takich wybitnych polskich ekonomistów jak profesorowie: Roman Rybarski, Adam Heydel, Julian Dunajewski, Władysław Grabski, Adam Krzyżanowski, Edward Taylor, Ferdynand Zweig. Stąd pomysł, aby w Klubach skupić się głównie na organizacji spotkań z powiązanymi z nimi autorami oraz osobami współpracującymi z Instytutem im. Romana Rybarskiego, m.in. dr Mariuszem Pateyem, dr Tomaszem Nałęczem, mec. Jackiem Janasem, Karolem Skorkiem, Wojciechem Kempą i innymi.

Już w piątek 16 marca zaczyna działalność pierwszy z klubów: w Łodzi. O godz. 18:00 w lokalu Duszpasterstwa Akademickiego Piątka (DA5, przy ul. ks. Ignacego Skorupki 5, 90-458 Łódź) dr Mariusz Patey, mec. Jacek Janas oraz Artur Szczepek wygłoszą odczyt nt. „Roman Rybarski – narodowy wolnorynkowiec”. Po odczycie nastąpi część organizacyjna.

https://www.facebook.com/events/1718346908226034/