NSA: Plac Kaczyńskiego w Łodzi ponownie placem Zwycięstwa

Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę kasacyjną Wojewody Łódzkiego w sprawie dekomunizacji placu Zwycięstwa. Oznacza to powrót do dawnej nazwy tego miejsca.

Wojewoda Łódzki przegrał sprawę w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w sprawie nadania nazwy pl. Lecha Kaczyńskiego w miejsce pl. Zwycięstwa. Sąd odrzucił skargę kasacyjną wojewody na decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił zarządzenie zastępcze wojewody w sprawie nadania nazwy pl. Lecha Kaczyńskiego w miejsce pl. Zwycięstwa.

Wojewoda wprowadził zarządzenie zastępcze zmieniające nazwę placu w ramach ustawy dekomunizacyjnej. Prof. Zbigniew Rau argumentował swoją decyzję tym, że przy nadaniu nazwy placu w 1945 roku przyjęto uzasadnienie, propagujące ustrój komunistyczny. – Wojewoda podtrzymuje swoje stanowisko, że nie było to zwycięstwo jego zdaniem, ale szanuje prawomocny wyrok sądu – powiedział Tobiasz Bocheński, dyrektor biura wojewody łódzkiego.

Wyrok czyni również bezprzedmiotową drugą sprawę toczącą się przed  sądem administracyjnym: chodzi o spór między wojewodą a radą miejską o uchwałę ze stycznia br, która zmieniła nazwę placu Lecha Kaczyńskiego z powrotem na plac Zwycięstwa (tym razem w uzasadnieniu przyjęto, że chodzi o upamiętnienie zwycięstwa w wojnie 1920 roku).

za: dzienniklodzki.pl