1 stycznia – Oktawa Bożego Narodzenia

1 stycznia Kościół Katolicki kończy obchód świąt Bożego Narodzenia. We Mszy św. powtarzają się śpiewy z trzeciej Mszy Bożego Narodzenia, jeszcze raz dziękujące za przyjście Syna Bożego, który jest Królem ludzkości.

Teksty mszalne wspominają też obrzezanie Pańskie. W ósmym dniu po narodzeniu poddano Dziecię Jezus obrzezaniu nakazanemu przez Boga członkom narodu wybranego. Przy tym bolesnym obrzędzie Chrystus wylał pierwociny krwi za nasze zbawienie. Jego cierpienie odbiło się w sercu Matki, która kiedyś będzie towarzyszyła Jego ofierze pod krzyżem. Kolekta dzisiejszej Mszy i antyfony brewiarzowe sławią Jej Boskie macierzyństwo.

Oktawę Bożego Narodzenia Kościół obchodzi w uroczysty sposób, aby uświęcić początek roku cywilnego. W słowach lekcji mszalnej znajduje się program na nowy rok: mamy żyć rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie, czerpiąc siły z łaski Zbawiciela i oczekując Jego powrotu na końcu czasów.

za: fssp.pl