AN i NFP w 20. rocznicę nalotów NATO na Serbię

W związku z przypadającą 24 marca 20. rocznicą rozpoczęcia nalotów lotniczych na Serbię przez siły zbrojne NATO, Akcja Narodowa i Narodowy Front Polski wydały następujące oświadczenie:

W 20. rocznicę rozpoczęcia zbrojnej interwencji NATO w Serbii, wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec interwencji Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników w wewnętrzne sprawy innych państw. Potępiamy bezprawne oderwanie od Serbii kolebki państwowości serbskiej, jaką jest Kosowo. Wyrażamy przy tym solidarność z narodem serbskim, poddawanym przez ćwierć wieku atakom ze strony świata zachodniego.

Propagandowa akcja antyserbska rozwinięta przez państwa Paktu Północnoatlantyckiego wyolbrzymiała ofiary serbskich sił policyjnych, pomijając przy tym pomordowanych Serbów – ofiary Armii Wyzwolenia Kosowa (UCK). Atak propagandowy i militarny na Serbię spowodował wyrwanie Kosowa spod jurysdykcji serbskiej, czego ukoronowaniem była bezprawna deklaracja niepodległości tego „państwa” 17 lutego 2008 roku.

Akceptacja takiego stanu rzeczy – również przez Polskę – jest niebezpieczna i godzi w integralność terytorialną wielu państw europejskich. Przypomnieć należy tutaj np. próbę jednostronnego oderwania Katalonii od Hiszpanii. Przypadek Kosowa jest o tyle szczególny i bolesny, że właśnie te ziemie są nierozerwalnie związane z początkami serbskiej historii. Niebezpieczeństwo powtórzenia się historii Kosowa jest widoczne również w Polsce, gdzie działalność Ruchu Autonomii Śląska tworzy sztuczną „narodowość śląską”, przy wyraźnym poparciu mniejszości niemieckiej.

Hasło „Serbskie Kosowo – Polski Śląsk” to nie tylko kolejne hasło wykrzykiwane na manifestacjach, ale egzemplifikacja polskiej racji stanu. W interesie naszego narodu leży poszanowanie integralności terytorialnej każdego państwa europejskiego, co nie jest pewne, zwłaszcza gdy w sprawy wewnętrzne państw narodowych ochoczo angażują się Stany Zjednoczone i Unia Europejska. Negowanie integralności terytorium Republiki Serbskiej jest działaniem, które w przyszłości może być wykorzystane również przeciwko Polsce.

Wyrażając nadzieję na powrót prastarej serbskiej ziemi, jaką jest Kosowo do macierzy, wzywamy Rząd Rzeczypospolitej do cofnięcia uznania Republiki Kosowa.

Warszawa, 24 marca 2019 roku

Kamil Klimczak – Akcja Narodowa, Klub imienia Romana Dmowskiego
Roland Dubowski – Narodowy Front Polski