Koronawirus a wybory i gospodarka – Romuald Starosielec

Nadzwyczajna sytuacja w naszym kraju związana z epidemią koronawirusa, ma swoje reperkusje w wielu sferach życia społecznego: w polityce, w gospodarce itd. Największe spustoszenie koronawirus czyni jednak nie w sferze zdrowotnej, ale w psychice Polaków, którzy ulegają panice.

O możliwej, a nawet koniecznej zmianie terminu wyborów prezydenckich, reperkusjach ekonomicznych i histerii medialnej Kamil Klimczak rozmawiał z Romualdem Starosielcem – kandydatem na prezydenta RP.