Deklaracja „Pracy Polskiej” i strajk przedsiębiorców – Krystian Jachacy

Obecnie środowisko narodowe jest na ogół kojarzone z poglądami wolnorynkowymi, zwłaszcza poprzez sojusz Ruchu Narodowego z partią Janusza Korwin-Mikkego – najsłynniejszego herolda „wolnego rynku” w III RP. Kwestii socjalnych próżno szukać w enuncjacjach posłów Konfederacji. Z takim stanem rzeczy nie zgadzają się wszyscy nacjonaliści.

1 maja swoją deklarację ideową zaprezentowało funkcjonujące już od dłuższego czasu środowisko „Pracy Polskiej”. Jego przedstawiciele organizowali już konferencje, redagują pismo „Wersja Robcza”, a ostatnio zabierali głos w sprawie „strajku przedsiębiorców”.

O stanie polskiego środowiska narodowo-społecznego, deklaracji Pracy Polskiej i innych kwestiach ekonomicznych w rozmowie z Kamilem Klimczakiem mówi Krystian Jachacy.