Ataki na obrońców życia | Łucja Dzidek

Lewica wytworzyła budowane przez lata instytucje, służące w teorii do wykrywania „mowy nienawiści” i „walki z hejtem”. W rzeczywistości te instytucje najczęściej służą do terroryzowania osób z niewygodnymi poglądami, niepasującymi do lewicowej wizji świata. Wdrażane jest wzorcowo hasło „Nie ma wolności dla wrogów wolności”.

W ostatnim czasie mnożą się ataki na osoby, które walczą w obronie życia nienarodzonych. Za nakłanianie do odstąpienia od (nielegalnej!) aborcji czy próbę wykrycia przestępczych działań aborcyjnych obrończynie życia i ich najbliżsi padają ofiarami dobrze prosperującego, lewicowego przemysłu pogardy.

O lewicowym hejcie i bezkarności aborcjonistów w wywiadzie dla „Chrobrego Szlaku” mówi obrończyni życia Łucja Dzidek.