Lewica, kultura, nacjonalizm – Adrianna Gąsiorek

O ile niemal wszyscy nacjonaliści są „ekspertami” od kwestii politycznych, geopolitycznych, społecznych czy ekonomicznych to wiele środowisk nie wypowiada się lub operuje frazesami, gdy chodzi o przestrzeń kulturalną. Zawłaszczona od wielu lat przez lewicę, czy wręcz lewactwo przestrzeń sztuki, literatury, filmu pozostaje co do zasady niezagospodarowana.

Jednocześnie to przez kulturę masową przemyca się do społecznej świadomości i oswaja ogół obywateli z pomysłami lewicy na eksperymenty społeczne i jest „lodołamaczem” dla inżynierii społecznej.

O pomysłach na odwojowywanie kultury, lewackiej propagandzie i wielu innych kwestiach z Adrianną Gąsiorek z Obozu Narodowo-Radykalnego rozmawiał Kamil Klimczak.