Komentarz Narodowy (69) – Nie kryzys, a rezultat. O religijnym analfabetyzmie Polaków.

Utyskujemy wszyscy na kondycję polskiego Kościoła, polskich katolików i sytuację wiary w Polsce. Nadużycia ze strony duchownych, słabnąca pozycja katolicyzmu i postępująca ekspansja liberalizmu napawają wielu lękiem. Co jest jednak źródłem kryzysu? Czy nie jest to brak wiedzy religijnej u polskich katolików? Kto za to ponosi odpowiedzialność? O tym w nowym Komentarzu Narodowym.