timmermans

Timmermans stawia Polsce ultimatum

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans dał Polsce miesiąc na rozwiązanie kryzysu powstałego wokół sądownictwa. Zagroził, że jeśli władza odwoła sędziów Sądu Najwyższego lub przeniesie ich w stan spoczynku, wdrożony zostanie 7 artykuł unijnego traktatu, przewidujący sankcje przeciwko krajom członkowskim.

Komisja Europejska jest bliska uruchomienia artykułu 7 traktatu, przewidującego sankcje – powiedział w środę Timmermans. – Przyjęte niedawno środki pogłębiają zagrożenie dla rządów prawa. Zmiany w systemie sprawiedliwości znoszą niezależność sądów w Polsce.

Zdaniem unijnego urzędnika przyjęte przez polski Sejm zmiany w ustawach o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym grożą zmianą polskiego sądownictwa. Nie wykluczył on , że procedura karna zostanie wszczęta w przyszłym tygodniu.

Zgodnie z ustępem 3 artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej „Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może zdecydować o zawieszeniu niektórych praw wynikających ze stosowania Traktatów dla tego Państwa Członkowskiego, łącznie z prawem do głosowania przedstawiciela rządu tego Państwa Członkowskiego w Radzie. Rada uwzględnia przy tym możliwe skutki takiego zawieszenia dla praw i obowiązków osób fizycznych i prawnych”.

Do słów Timmermansa odniósł się rzecznik rządu Rafał Bochenek. – Nie godzimy się na żadne szantaże ze strony urzędników UE, zwłaszcza szantaże, które nie są oparte na faktach. Wszelkie ustawy przygotowywane przez polski parlament są zgodne z polską konstytucją i zasadami demokratycznymi – powiedział. – Ubolewamy nad tym, że pan Timmermans, nie znając projektów ustaw i przepisów polskiego prawa, formułuje krzywdzącą krytykę wobec Polski – dodał.

W poniedziałek na konferencji prasowej prezydent Andrzej Duda poinformował, że zawetuje ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Zapowiedział natomiast poparcie dla ustawy o ustroju o sądach powszechnych. Zapowiedział przygotowanie własnego, prezydenckiego projektu ustawy.

za: pch24.pl