Archiwa tagu: Michał Radzikowski

Michał Radzikowski – Teatr dla gawiedzi

radzikowski-malePoczątek roku obfitował w medialne „sensacje”, absorbujące znaczną część opinii publicznej, a będące swego rodzaju zasłoną dymną dla problemów większej wagi, z różnych względów pomijanych przez środki masowego przekazu. Nie raz, nie dwa siły polityczne rządzące naszym krajem i związane z nimi media, nagłaśniały różnego rodzaju tematy zastępcze po to aby ukryć jakieś niewygodne fakty, a najczęściej własną niekompetencję i nieuczciwość. Rzecz jasna, takie działania służyły i nadal służą rozgrywkom między dwoma głównymi partiami na polskiej scenie politycznej – PiS i PO (z przyległościami). Od dawna wiadomo, że gdy nie ma chleba, urządza się igrzyska… Czytaj dalej Michał Radzikowski – Teatr dla gawiedzi

Michał Radzikowski – Bezdroża polskiej polityki zagranicznej – opcja antyrosyjska

radzikowski-maleTransformacja ustrojowa po roku 1989 pociągnęła za sobą iście kopernikański przewrót w polskiej polityce zagranicznej. Wraz z demontażem Układu Warszawskiego i RWPG nastąpiło dynamiczne przeorientowanie koncepcji geopolitycznych naszego kraju i przyjęcie „jedynie słusznej” opcji euroatlantyckiej. Już od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczęły się usilne starania o przyjęcie Polski do NATO oraz Unii Europejskiej. Co ciekawe – patronowali temu procesowi zarówno postkomuniści z SLD, jak i siły postsolidarnościowe. Jedynymi liczącymi się ugrupowaniami kontestującymi polską politykę zagraniczną była Samoobrona RP i w ograniczonym zakresie Liga Polskich Rodzin (głównie w zakresie akcesji do UE).
Czytaj dalej Michał Radzikowski – Bezdroża polskiej polityki zagranicznej – opcja antyrosyjska

Michał Radzikowski – Czym jest nacjonalizm

radzikowskiŻyjemy w epoce totalnego pomieszania pojęć. Środowiska demoliberalne starają się formować świadomość społeczną podług przyjętych przez siebie zasad i kryteriów, których podstawowym wyznacznikiem jest ideologia politycznej poprawności. Jedną z konsekwencji takich działań jest próba nadawania nowych znaczeń poszczególnym pojęciom, co docelowo służyć ma tworzeniu nowego kodu kulturowego. Wszystko to odbywa się z wykorzystaniem szerokiej gamy środków z arsenału inżynierii społecznej. Rzecz jasna nie jest to niczym nowym – podobne działania były obecne również w czasach minionych – między innymi w praktyce politycznej zbrodniczych reżimów totalitarnych nazizmu i komunizmu. Tam także mieliśmy do czynienia nowomową mobilizującą masy za pomocą rozbudowanego aparatu propagandy i agitacji. Czytaj dalej Michał Radzikowski – Czym jest nacjonalizm