Partia Ruch Narodowy wykreślona z rejestru

Jak dowiedziała się redakcja „Chrobrego Szlaku”, partia Ruch Narodowy została wykreślona z rejestru partii politycznych postanowieniem z dnia 8 września br. Sądu Okręgowego w w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy nr sprawy I ACA 593/17.

Powodem wykreślenia było niezłożenie w terminie sprawozdania finansowego za rok 2015.

Pozostaje refleksja, że trudno jest podejmować dzieło uzdrowienia Polski jako partia polityczna, nie potrafiąc wypełnić podstawowych zobowiązań ciążących na organizacji względem organów rejestrowych. Dokonane w Ruchu Narodowym przerwanie ciągłości pokoleniowej zakończyło się przykrą porażką spowodowaną brakiem kompetencji politycznych osób odpowiedzialnych za działalność organizacji.

MK/JW