Archiwa tagu: Kościół katolicki

Z kalendarza liturgicznego: 18. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Gdy zaczyna się jesienne zamieranie przyrody, Kościół kieruje naszą myśl ku życiu wiecznemu. Świątynia, w której się gromadzimy, jest symbolem nieba — domu Bożego, dlatego idziemy do niej z radością (ant. na wejście, graduał). Tu otrzymujemy pouczenie o prawdach Bożych oraz przyjmujemy sakramenty, przygotowujące nas na dzień przyjścia Pańskiego (lekcja). W sakramencie Pokuty Chrystus oczyszcza duszę i wlewa w nią nowe siły na pielgrzymowanie ku wieczności, które trwa bez przerwy, wśród codziennych zajęć w domach i warsztatach pracy (ewangelia). Przez Eucharystię Bóg daje nam udział w swoim Bóstwie, przedsmak niebieskiej chwały. Czytaj dalej Z kalendarza liturgicznego: 18. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Z kalendarza liturgicznego: 24 września – Piątek Suchych Dni Wrześniowych

Celem Suchych Dni jest nawrócenie się do Boga przez skruchę serca i uczynki pokutne. Szczere nawrócenie przynosi wzrost łaski Bożej i radość.

Wspomnienie N. M. P. od Wykupu Jeńców.
Święto dzisiejsze jest pamiątką założenia zakonu Najświętszej Maryi Panny od wykupu niewolników. Członkowie tego zakonu zajmowali się wykupywaniem chrześcijan z niewoli muzułmańskiej, a w razie potrzeby sami oddawali się w niewolę w miejsce współbraci. Matka Boża natchnęła tę myśl założycielom i otaczała zakon swoją opieką. Czytaj dalej Z kalendarza liturgicznego: 24 września – Piątek Suchych Dni Wrześniowych

Z kalendarza liturgicznego: 22 września – Środa Suchych Dni Wrześniowych

Suche Dni jesienne obchodzi się w środę, piątek i sobotę po trzeciej niedzieli września. Są one dniami dziękczynienia za zbiory oraz dniami pokuty za grzechy minionego kwartału. Post jest wynagrodzeniem za nieumiarkowane używanie darów Bożych. W ewangelii sam Chrystus zapewnia o skuteczności postu i modlitwy w poskramianiu wpływów szatana. Czytaj dalej Z kalendarza liturgicznego: 22 września – Środa Suchych Dni Wrześniowych

Z kalendarza liturgicznego: 18 września – św. Józefa z Kupertynu

Józef Desa urodził się w Cupertino w roku 1603. Został przyjęty do klasztoru Franciszkanów jako służący. Ze względu na wielkie cnoty, po odpowiednim przygotowaniu dopuszczono go do ślubów zakonnych i do kapłaństwa. Gorliwy w pokucie i modlitwie został obdarzony niezwykłymi charyzmatami: ekstazy, unoszenie się w powietrzu, jasnowidzenia; cudowne uzdrowienia ciągnęły się nieprzerwanym pasmem. Aby uniknąć rozgłosu władze zakonne osadziły go w małym klasztorze na prowincji. Zmarł w Osimo 18 września 1663 roku. Czytaj dalej Z kalendarza liturgicznego: 18 września – św. Józefa z Kupertynu

Z kalendarza liturgicznego: 17 września – wspomnienie Stygmatów św. Franciszka

W roku 1224 św. Franciszek udał się na górę Alwernię i odprawił tam 40-dniowy post przed świętem św. Michała. Prosił Chrystusa o łaskę udziału w Jego miłości i w Jego cierpieniach. W czasie żarliwej modlitwy ujrzał Serafina z ognistymi skrzydłami przybitego do krzyża. Podczas tego widzenia na dłoniach, stopach i boku Świętego wystąpiły krwawiące rany. W ten sposób stał się on żywym wizerunkiem ukrzyżowanego Zbawiciela. Czytaj dalej Z kalendarza liturgicznego: 17 września – wspomnienie Stygmatów św. Franciszka

Z kalendarza liturgicznego: 16 września – świętych Korneliusza i Cypriana

Św. Korneliusz, rzymianin z pochodzenia, rządził Kościołem w latach 251 – 253. Bronił jedności Kościoła zwalczając schizmę Nowacjana. Zmarł na wygnaniu w Civitavecchia 16 września 253 roku. Czytaj dalej Z kalendarza liturgicznego: 16 września – świętych Korneliusza i Cypriana

Z kalendarza liturgicznego: 1 września – błogosławionej Bronisławy

Bł. Bronisława, spokrewniona ze św. Jackiem i bł. Czesławem, urodziła się w Kamieniu na Śląsku około roku 1203. Mając szesnaście lat wstąpiła do klasztoru Norbertanek na Zwierzyńcu pod Krakowem. W życiu zakonnym zajaśniała wielkimi cnotami. Często udawała się na modlitwę na pobliskie wzgórze Sikornik. Zmarła 29 sierpnia 1259 roku. Czytaj dalej Z kalendarza liturgicznego: 1 września – błogosławionej Bronisławy

Z kalendarza liturgicznego: 8. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Przez Chrzest staliśmy się przybranymi dziećmi Bożymi. W duszach naszych zamieszkał Duch Święty, który budzi w nas tęsknotę, za życiem wiecznym. Aby je osiągnąć powinniśmy iść za Jego natchnieniami, a nie kierować się pożądliwościami (lekcja). W dążeniu do życia wewnętrznego powinniśmy okazać większą roztropność i zapobiegliwość od ludzi uwikłanych w sprawach świata. O dobra wieczne trzeba się starać z większą gorliwością niż o zabezpieczenie przyszłości doczesnej (ewangelia). Modlimy się o umiejętność dobrego wykorzystania doczesności dla dobra duszy (kolekta, sekreta). Czytaj dalej Z kalendarza liturgicznego: 8. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego