Klub im. Dmowskiego wybrał władze

25 listopada w auli przy kościele oo. Bernardynów w Łodzi odbył się Zjazd wyborczy Klubu imienia Romana Dmowskiego. Stowarzyszenie wybrało nowe władze oraz przyjęło dokumenty programowe.

Zjazd rozpoczął się o 11:30 od odśpiewania „Hymnu młodych OWP”. Dokonano prezentacji Rady Programowej stowarzyszenia – weszli do niej: Mirosław Orzechowski (były wiceprezydent Łodzi, poseł na Sejm V kadencji i wiceminister edukacji narodowej w latach 2006-07, redaktor naczelny „Aspektu Polskiego”), ks. Roman Piwowarczyk (wykładowca w łódzkim Wyższym Seminarium Duchownym, dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi), Jan Szałowski (historyk, członek Rady Głównej Unii Polityki Realnej) i Adam Śmiech (publicysta „Myśli Polskiej”).
Głos zabierali: Szałowski, Śmiech oraz Jan Waliszewski (redaktor naczelny „Chrobrego Szlaku”). W imieniu Zarządu sprawozdanie z działalności przedstawił prezes Klubu Kamil Klimczak. Zjazd dokonał korekt w Statucie oraz wybrał władze na dwuletnią kadencję w składzie:
 
Zarząd Główny:
Kamil Klimczak – prezes
Grzegorz Lobka – wiceprezes
Jan Waliszewski – sekretarz
Waldemar Śliwkiewicz – skarbnik
Elżbieta Manzel
Komisja Rewizyjna:
Piotr Gasiński
Jarosław Rokita
Tomasz Sobczak
Zjazd przyjął też deklaracje programowe: „Wiara Katolicka podstawą Idei Narodowej” oraz „Realizm podstawą polityki wschodniej”, które opublikujemy w najbliższym czasie. Zjazd zakończyło odśpiewanie „Roty”.
WP_20171125_13_56_20_Pro
WP_20171125_12_34_39_Pro
WP_20171125_12_05_43_Pro
WP_20171125_12_01_33_Pro
WP_20171125_11_51_16_Pro
WP_20171125_11_35_00_Pro