ceta

Powstał łódzki komitet „Stop CETA”

5 czerwca zostało ogłoszone powstanie łódzkiego komitetu „Stop CETA”, powołanego z inicjatywy Prawicy Rzeczypospolitej i Klubu imienia Romana Dmowskiego.

Komitet będzie prowadził akcję edukacyjną, która ma na celu pokazanie Polakom, jakie skutki niesie umowa o wolnym handlu między UE a Kanadą. W ocenie założycieli jej przyjęcie jeszcze bardziej osłabi suwerenność polityczną i gospodarczą Polski. Jednocześnie chcą, aby umowę odrzucił krajowy parlament.

W skład komitetu weszli:

 • Piotr Apel – poseł na Sejm RP VIII kadencji, Kukiz’15
 • Tomasz Głowacki – radny Rady Miejskiej w Łodzi, Prawica Rzeczypospolitej
 • Kamil Klimczak – prezes Klubu im. Romana Dmowskiego
 • Piotr Kołacki – prezes łódzkiej Młodzieży Wszechpolskiej
 • Krzysztof Litwinowicz – Prawica Rzeczypospolitej
 • Marian Miszalski – publicysta
 • Mirosław Orzechowski – redaktor naczelny „Aspektu Polskiego”, b. wiceminister edukacji, poseł na Sejm RP V kadencji
 • Przemysław Paczesny – Kongres Nowej Prawicy
 • Tomasz Rzymkowski – poseł na Sejm RP VIII kadencji, Kukiz’15
 • Jan Szałowski – Unia Polityki Realnej
 • Jan Waliszewski – prezes Katolickiego Klubu im. św. Wojciecha, redaktor naczelny miesięcznika „Chrobry Szlak”