List otwarty w sprawie ukaranych członków Młodzieży Wszechpolskiej

Łódź, 28 kwietnia 2016 r.

Pan

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości

Pani

Małgorzata Gersdorf

Pierwsza Prezes
Sądu Najwyższego

Pan

Dariusz Zawistowski

Przewodniczący

Krajowej Rady Sądownictwa

Szanowni Państwo!

Kilka tygodni temu Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi skazał dwóch młodych ludzi – działaczy Młodzieży Wszechpolskiej – za to, że w grudniu ubiegłego roku podczas demonstracji podarli flagę Unii Europejskiej. Sąd za ten czyn wymierzył im 450 zł grzywny. Podstawą wyroku był artykuł 140 kodeksu wykroczeń, który opisuje czyn „nieobyczajnego wybryku”.

Jest dla nas skandaliczne, że w ten sposób flaga Unii Europejskiej, niebędąca chroniona w polskim prawie karnym, de facto taką ochronę prawną zyskuje. Sąd w rozszerzaniu wykładni w/w przepisu posunął się zdecydowanie za daleko, rozszerzając w tym postępowaniu zakres stosowania tegoż artykułu ponad granice wyobraźni większości prawników. Trudno dostrzec związek przepisu art. 140 kw, który stosuje się najczęściej w sprawach osób załatwiających swoje potrzeby fizjologiczne czy obnażających się w miejscach publicznych, z czynem zniszczenia flagi Unii Europejskiej.

Sąd w omawianym przypadku wydał wyrok, który jest skandaliczny pod względem prawnym i niepokojący pod względem politycznym. Przyjęcie takiej interpretacji przez inne sądy będzie stanowiło niebezpieczeństwo dla wolności słowa i debaty publicznej w Polsce. Uważamy za niedopuszczalne wkraczanie przez sądy w kwestie polityczne, co nastąpiło w opisywanym przypadku.

Podobną praktykę „elastycznego dopasowywania” przepisów prawa karnego do czynów osób, które miały stać się przedmiotem represji, stosowano na szeroką skalę w okresie stanu wojennego jak i we wcześniejszych okresach historii PRL. Jest dla nas bulwersujące, że wydany w imieniu RP wyrok jest faktycznie ilustracją praktycznego ograniczenia suwerenności państwa polskiego w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o podjęcie działań w celu zapobieżenia podobnym wpadkom organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, które naruszają podstawowe wartości konstytucyjne, na jakich opiera się nasze państwo. Krajową Radę Sądownictwa prosimy ponadto o skontrolowanie pracy Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, gdzie zapadło wspomniane orzeczenie.

Z poważaniem

Kamil Klimczak – Ruch Narodowy, Klub imienia Romana Dmowskiego

Jan Waliszewski – Ruch Narodowy, Klub imienia Romana Dmowskiego

Przemysław Kicowski – Ruch Narodowy