Ku pamięci gen. Fieldorfa

W niedzielę 24 lutego pod tablicą upamiętniającą gen. Emila Nila-Fieldorfa, znajdującej się w Łodzi przy ul. Próchnika 39, odbyły się uroczystości upamiętniające 66. rocznicę mordu sądowego na wybitnym Polaku, zorganizowane przez Klub imienia Romana Dmowskiego.

Obchody rozpoczęły się od modlitwy, którą poprowadził x. Andrzej Łamasz. Głos zabrali przedstawiciele łódzkich środowisk patriotycznych: Klubu imienia Romana Dmowskiego (Jan Waliszewski), partii KORWiN (Tomasz Grabarczyk), Federacji dla Rzeczypospolitej (Marcin Błaszczyk) i Fundacji Spectra Art (Małgorzata Kwiatkowska). Następnie złożono kwiaty pod tablicą i odśpiewano hymn narodowy.

August Emil Fieldorf urodził się w 1895 roku w Krakowie. W okresie II wojny światowej walczył o wolną Polskę z niemieckim okupantem. Po jej zakończeniu walczył z władzami komunistycznymi.

W 1945 roku został przypadkowo aresztowany przez NKWD w Milanówku pod okupacyjnym nazwiskiem Walenty Gdanicki. Nierozpoznany przez Sowietów trafił na Ural do obozu pracy.

W październiku 1947 roku wrócił do Polski i zamieszkał przy ul. Próchnika 39 w Łodzi, gdzie wraz z rodziną chciał normalnie żyć. W listopadzie 1950 roku został aresztowany, a w kwietniu dwa lata później w sfałszowanym upozorowanym procesie skazany na karę śmierci jako „zbrodniarz faszystowsko-hitlerowski”.

Wyrok śmierci wykonano 24 lutego 1953 roku. Generała powieszono w warszawskim więzieniu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej. Jego oprawcy nigdy nie odpowiedzieli za tzw. zbrodnię sądową. Generał „Nil” pośmiertnie został uhonorowany Orderem Orła Białego.

Klub imienia Romana Dmowskiego wydał także okolicznościowe oświadczenie z tej okazji:

W 66 rocznicę mordu sądowego na generale Auguście Emilu Fieldorfie „Nilu” przypominamy, że ten barbarzyński mord dokonany na człowieku zasłużonym dla sprawy niepodległości Polski stanowił żydowską zbrodnię komunistyczną. Wobec współczesnych ataków na Polskę ze strony środowisk żydowskich i oskarżeń Polaków o antysemityzm stwierdzamy, że istotną funkcją tych oskarżeń było i jest uniemożliwienie postawienia przed polskim wymiarem sprawiedliwości osób narodowości żydowskiej działających w służbie komunizmu, które dopuściły się zbrodni na Polakach. W ten sposób uniknęli odpowiedzialności między innymi Helena Wolińska, Salomon Morel, a nadal niemożliwa jest ekstradycja Stefana Michnika. Zbrodnie komunistyczne w Polsce pozostały nierozliczone.

Wzywamy władze naszego państwa do konsekwencji w zakresie stosunków polsko-żydowskich, których podstawą powinna być prawda historyczna, ukazująca złożoność wzajemnych stosunków obydwu narodów, nie pomijając zaangażowania przedstawicieli narodu żydowskiego w komunistycznym aparacie represji oraz w działaniach skierowanych przeciw niepodległości Rzeczpospolitej.

Składamy hołd osobom, które tak jak generał August Emil Fieldorf „Nil” oddały życie w służbie niepodległości, walcząc z komunistycznym systemem totalitarnym.

Jan Waliszewski – Klub imienia Romana Dmowskiego
Kamil Klimczak – Klub imienia Romana Dmowskiego

1

2

DSC_0960