Oświadczenie łódzkich narodowców ws. „Kolorowej Tolerancji”

W związku z kolejną edycją tzw. „Kolorowej Tolerancji” wyrażamy sprzeciw wobec tej formy działania aktywistów lewicy, niosącej destrukcyjny przekaz wychowawczy. Kolejne edycje „Kolorowej tolerancji” niosą ze sobą indoktrynację młodych ludzi, mających zmienić w ich umysłach pojęcie tolerancji w poczucie akceptacji dla ideologii skrajnej lewicy.

Tegoroczne „Dni tolerancji” obejmują spotkanie poświęcone walce z tzw. hejtem, czyli w terminologii lewicy „mową nienawiści”. W praktyce pojęcie walki z „mową nienawiści” jest używane do cenzurowania wolności słowa środowisk opowiadających się za porządkiem społecznym odwołujących się do systemu wartości katolickich, narodowych i konserwatywnych. Przypisywanie przedstawicielom prawicy posługiwania się „mową nienawiści” ma zapewniać parasol ochronny dla takich poczynań lewicy jak np. warszawska „Karta LGBT”. Wystarczy imputować oponentom „mowę nienawiści” i można dyskredytować ludzi opowiadających się za tradycyjnym modelem rodziny i porządku społecznego. Lewicowa walka z „mową nienawiści” nie obejmuje lżenia w internecie i innych mediach przeciwników politycznych lewicy oraz nienawiści i bluźnierstw wymierzonych w Kościół katolicki.

Propagowanie akcji takich jak „Kolorowa tolerancja” w środowisku młodzieży szkolnej jest skierowane przeciwko wpływowi wychowawczemu rodziców, którzy w ogromnej większości nie akceptują wizji świata skrajnej lewicy. Prowadzi do wybitnie szkodliwej sytuacji, w której młodzi ludzie otrzymują w szkole przekaz sprzeczny z systemem wartości, którym kierują się ich rodzice. W związku z tym apelujemy do łódzkiego kuratora oświaty o wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych wobec nauczycieli zaangażowanych w akcję „Kolorowej tolerancji”.

Ze szczególnym niepokojem przyjęliśmy zorganizowanie w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana warsztatów na temat „mowy nienawiści” zorganizowanych dla wychowawców przedszkoli, co oznacza że aktywiści lewicy rozszerzają swoje plany deprawacji młodego pokolenia na dzieci w wieku przedszkolnym.

W ten sam ciąg zdarzeń politycznych manipulacji działaczy lewicy wpisuje się ogłoszenie konkursu na organizację w łódzkich szkołach zajęć z tzw. edukacji seksualnej, którego warunki eliminują podmioty prezentujące podejście zgodne z zasadami etyki katolickiej. Równie bulwersujące jest objęcie patronatu nad tzw. Marszem Równości przez przewodniczącego łódzkiej rady miejskiej Marcina Gołaszewskiego. Celem marszu jest promocja żądań organizacji homoseksualistów, domagających się dla siebie przywilejów niezgodnych z polskim prawem oraz terroryzowanie osób i organizacji broniących tradycyjnego porządku społecznego.

Oczekujemy zaprzestania wspierania przez władze miasta, finansowanych przez ogół mieszkańców Łodzi, wymienionych w oświadczeniu działań skierowanych przeciwko łódzkim rodzinom oraz młodemu pokoleniu łodzian.

Łódź, 21 marca 2019 roku

Jan Waliszewski – Akcja Narodowa

Kamil Klimczak – Klub imienia Romana Dmowskiego