Oświadczenie stowarzyszenia Nie dla Zielonego Expo

Dzisiaj oświadczenie inaugurujące swoją działalność wydało stowarzyszenie „Nie dla Zielonego Expo”. Jego treść publikujemy poniżej.

Łódź, dnia 17 maja 2019 roku

Stowarzyszenie „Nie dla Zielonego Expo” wyraża swój sprzeciw wobec organizacji tzw. Zielonego Expo w 2024 roku w lokalizacji przewidzianej przez władze Łodzi. Sprzeciwiamy się temu przedsięwzięciu, ponieważ:

• Jego realizacja spowoduje nieodwracalną utratę rekreacyjnego charakteru dzielnicy Radiostacja,

• Zapowiadana budowa pawilonów wystawienniczych na terenach parkowych musi wiązać się z masową wycinką drzew, gdyż na przewidzianych do organizacji Zielonego Expo terenach (parki 3 Maja i Baden-Powella, tereny zielone poniżej CKD) nie ma dla nich miejsca;

• Aby przyjąć kilka milionów zwiedzających, alejki parkowe będą musiały zostać utwardzone i wybetonowane. Przeprowadzenie Zielonego Expo pozbawi nas, mieszkańców, naturalnych terenów zielonych, którymi możemy się cieszyć dotychczas;

• Prace budowlane związane z Zielonym Expo oraz przewidziane ogrodzenie terenów wystawy, związane z biletowaniem imprezy, pozbawi mieszkańców Łodzi swobodnego dostępu do terenów parkowych;

• Planowany budżet Zielonego Expo wskazuje na to, że możemy liczyć się z powrotem wielokrotnie oprotestowanej przez mieszkańców koncepcji budowy Trasy Konstytucyjna;

• Uważamy, że jakiekolwiek środki finansowe przeznaczane na propagowanie Zielonego Expo w sytuacji, w której impreza nie ma zapewnionych źródeł finansowania, mają charakter karygodnej niegospodarności;

• Nie zgadzamy się, aby w/w impreza stanowiąca propagandowe przedsięwzięcie władz Łodzi powodowała dalsze obciążenie budżetu już dziś ogromnie zadłużonego miasta.

W imieniu stowarzyszenia „Nie dla Zielonego Expo”:
Jan Waliszewski, radny osiedla Śródmieście-Wschód,
Adam Barczyński, radny osiedla Śródmieście-Wschód,
Adam Smoliński, radny osiedla Śródmieście-Wschód,
Krzysztof Gębski, radny osiedla Śródmieście-Wschód,
Jacek Kędzierski