Warszawa: otwarcie działalności Klubu im. Dmowskiego

8 lipca w sali konferencyjnej OSiR Polna w Warszawie odbyło się spotkanie inaugurujące działalność warszawskich struktur Klubu imienia Romana Dmowskiego.  Z wykładem nt. działalności Romana Dmowskiego na konferencji wersalskiej wystąpił dr Krzysztof Kawęcki.

Spotkanie otworzył pełnomocnik warszawskiego oddziału KRD Arkadiusz Miksa wraz z prezesem Zarządu Głównego Klubu Kamilem Klimczakiem, którzy przedstawili założenia organizacji.

Dr Kawęcki w swoim wystąpieniu omówił działalność Romana Dmowskiego nie tylko na samej konferencji pokojowej w Wersalu, ale również przed tym wydarzeniem, dzięki czemu Polska została zaliczona do grona państw zwycięskich w I wojnie światowej, a politycznym przedstawicielem nieistniejącego jeszcze państwa polskiego był uznany przez opinię międzynarodową Komitet Narodowy Polski. Militarnym reprezentantem Polski w tej wojnie po stronie aliantów była armia gen. Józefa Hallera.

Po wykładzie nastąpiła dyskusja, w której poruszano również temat niedawno minionej, setnej rocznicy traktatu wersalskiego, na ogół zignorowanej przez czynniki rządowe.

Spotkanie zostało zarejestrowane przez Centrum Edukacyjne Powiśle.

BPKRD