Warszawa: wykład o Adamie Doboszyńskim

Klub imienia Romana Dmowskiego – Oddział Warszawa zaprasza na spotkanie z dr. Pawłem Tomasikiem nt. „Adam Doboszyński – w 70. rocznicę mordu politycznego”.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 23 września o godz. 19:00 przy ul. Kopernika 30, w sali 325 (III piętro).

dr Paweł Tomasik – sekretarz redakcji „Przeglądu Archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej”, politolog, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, asystent w Sekcji Historii Politycznej Polski Odrodzonej Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1987–1990), asystent i wykładowca w Instytucie Nauk Politycznych UW (1990–2001), pracownik Wydziału Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł Archiwum IPN (od 2006 r.). Współautor publikacji Plany pracy Departamentu IV MSW na lata 1972–1979 (Warszawa 2007), Marzec 1968 w dokumentach MSW, t. I: Niepokorni (Warszawa 2008), t. II: Kronika wydarzeń (cz. 1, Warszawa 2009, cz. 2, Warszawa 2015), współautor (razem z Krzysztofem Kaczmarskim) albumu Adam Doboszyński 1904–1949 (Rzeszów 2010). Publikował m.in. w „Kwartalniku Historycznym”, „Studiach Politologicznych”, „Archiwum Narodowej Demokracji”, „Glaukopisie”, „Plotkies”.

https://www.facebook.com/events/505305526912540/