Łódź: protest „Uniwersytety wolne od marksizmu”

20 listopada przed budynkiem rektoratu Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się pikieta „Uniwersytety wolne od marksizmu”, zorganizowana przez Towarzystwo Studentów Polskich i Klub imienia Romana Dmowskiego.

Protest był skierowany przeciwko wzmagającemu się dyktatowi lewicowych wykładowców i poprawności politycznej na wyższych uczelniach, co poskutkowało próbami usunięcia niepokornych nauczycieli akademickich i studentów z uczelni.

Pod budynkiem zebrała się kilkudziesięciosobowa grupa działaczy organizacji narodowych i patriotycznych m.in. z Akcji Narodowej, Klubu im. Romana Dmowskiego, Obozu Narodowo-Radykalnego i Ruchu Narodowego. Głos zabrali: Kamil Klimczak (Klub im. Romana Dmowskiego), dr Jan Przybył, Konrad Kociński (RN) i Marcin Makowski (AN).