Sprzeciw wobec wspierania portalu Jagiellonia.org przez senat

Wśród uchwał podjętych na Zjeździe Klubu imienia Romana Dmowskiego znalazł się list otwarty do Marszałka Senatu w sprawie portalu Jagiellonia.org:

W imieniu Klubu imienia Romana Dmowskiego zwracamy się z prośbą o zaprzestanie finansowego wsparcia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej dla projektu Jagiellonia.org współfinansowanego w ramach opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą, za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Projekt ten korzysta w oparciu o decyzje Senatu nie tylko z publicznych środków finansowych, ale również korzysta z logotypu Senatu wykorzystując tym samym prestiż Senatu jako instytucji cieszącej się powszechnym szacunkiem społecznym.

Portal Jagiellonia.org, powinien zgodnie z celem przekazanych na jego funkcjonowanie środków podejmować problematykę Polonii i Polaków poza granicami. W rzeczywistości jednak przez kilka lat działalności treści prezentowane na portalu w znikomym stopniu podejmują ww. problematykę. Portal skupia się przede wszystkim na usprawiedliwianiu mordów ukraińskich szowinistów dokonywanych na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1950 na ludności polskiej. Próba zrzucania odpowiedzialności za zbrodnię na Związek Radziecki przeczy faktom historycznym. W ramach prezentowania przez portal alternatywnej wizji historii w pozytywnym świetle przedstawia się też dokonania współczesnych ukraińskich organizacji nacjonalistycznych, czerpiących ze spuścizny Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, pomimo tego że członkowie tych organizacji publicznie gloryfikują Adolfa Hitlera i III Rzeszę Niemiecką.

Ponadto portal w swoich artykułach czyni Romana Dmowskiego odpowiedzialnym śmierci miliona Polaków na Wschodzie oraz przedstawia go jako polityka stawiającego interes Rosji nad interesem własnego narodu. W ubiegłym roku Prezydent RP, w dowód zasług odznaczył Romana Dmowskiego Orderem Orła Białego, umieszczając go tym samym w panteonie najbardziej wybitnych i zasłużonych Polaków, w tym samym czasie dotowany przez Senat RP portal, w bezpardonowy sposób atakował Dmowskiego godząc w jego dobre imię i zakłamując historię.

Podsumowując, Klub imienia Romana Dmowskiego uważa za wysoce szkodliwe, aby portal, który manipuluje i dezinformuje opinie publiczną, godząc w pamięć pomordowanych Polaków oraz w dorobek i zasługi Romana Dmowskiego, wspierany był finansowo i wizerunkowo przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Apelujemy o zaprzestanie wspierania tego przedsięwzięcia w jakiejkolwiek formie.

Zjazd Klubu imienia Romana Dmowskiego
Konstantynów Łódzki dn. 30.11.2019 roku