Komentarz Narodowy (34) – Robią z nas idiotów?

Krótki komentarz do propagandy władzy, która rozpaczliwie broni się przed wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego i wprowadza go bocznymi drzwiami. Czy minister Łukasz Schreiber zna obowiązujące w Polsce prawo?

Wystąpienie min. Schreibera: https://www.facebook.com/poselschreib…

Ustawa o stanie wyjątkowym: prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20021130985/U/D20020985Lj.pdf

Ustawa o stanie klęski żywiołowej: prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20020620558/U/D20020558Lj.pdf