Zakaz działalności artystycznej? „Nie zaniedbujmy nauki o pięknie” – Bartłomiej Kurzeja

Wśród wielu zakazów działalności, wprowadzonych w związku ze stanem epidemii, znajduje się też zakaz działalności związanej z kulturą – jak się okazuje pod tymi pojęciami kryje również wszelka działalność artystyczna czy też działalność dziennikarska. Jest to jeden z wielu absurdów, który dotknął nasze społeczeństwo – prawdopodobnie wskutek pisania aktów prawnych „na kolanie”.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy narodowca i artystę-rzeźbiarza Bartłomieja Kurzeję, który teoretycznie nie powinien teraz tworzyć. W rozmowie z artystą poruszyliśmy też temat postawy władz względem twórców kultury oraz obecnej sytuacji w naszym kraju.