Działalność ONR poza granicami Polski – Szymon Bieszczadzki

Wśród wielu Polaków, którzy w ostatnich latach wyjechali – najczęściej za chlebem – do innych państw europejskich, znajduje się również duża grupa osób o przekonaniach patriotycznych i narodowych. W miarę upływu czasu Polacy przebywający poza swoją Ojczyzną zaczynają się organizować i działać wśród rodaków.

Jedną z organizacji, która uczestniczy w aktywizacji środowisk polskiej emigracji jest Obóz Narodowo-Radykalny. Jak wygląda działalność ONR poza krajem opowiada działacz tej organizacji Szymon Bieszczadzki.