prof. Adam Wielomski – Myśl polityczna w Anglii XVII w. cz. 1 – Rewolucja angielska

W pierwszym odcinku dotyczącym XVII-wiecznej angielskiej myśli politycznej prof. Adam Wielomski porusza temat doktryn politycznych rewolucjonistów i rojalistów, przede wszystkim biblijnego, starotestamentowego uzasadnienia dla preferowanych ustrojów politycznych. W tym celu wykładający analizuje starannie instytucje polityczne Starego Testamentu.