Refleksje po IX Marszu Powstania Warszawskiego – Krzysztof Szałecki

1 sierpnia w Warszawie po raz dziewiąty odbył się organizowany przez Obóz Narodowo-Radykalny Marsz Powstania Warszawskiego. Manifestacja nie przyciągnęła takiej uwagi mediów, jak konkurencyjne wydarzenie Rot Niepodległości, jednak spór pomiędzy organizatorami obu wydarzeń wywołał olbrzymie kontrowersje w środowisku narodowym.

O przebiegu manifestacji i sytuacji środowiska narodowego w rozmowie z Kamilem Klimczakiem mówił Krzysztof Szałecki – rzecznik ONR.