Błędy polityczne i wojskowe Polski przed wybuchem wojny 1939 roku | Kamil Klimczak

1 września powoduje że powracają tragiczne wspomnienia wojny polsko-niemieckiej 1939 roku. Zanim wybrzmią znów głosy w dyskusji na temat przebiegu działań zbrojnych, uzbrojenia, taktyki i strategii obu stron, to należy przyjrzeć się błędom wojskowych i politycznych przywódców II Rzeczypospolitej, które doprowadziły do wybuchu wojny 1.09.1939. O tym w wystąpieniu Kamila Klimczaka.