List otwarty ws. ataku na ciężarówkę Fundacji Pro-Prawo do Życia w Gdańsku

W związku z atakiem na ciężarówkę informacyjną Fundacji Pro-Prawo do Życia dokonanym w Gdańsku 25 września przez – jak się okazało – pracownik naukową Uniwersytetu Gdańskiego zostało wystosowany przez Klub im. Romana Dmowskiego, Akcję Narodową i Towarzystwo Studentów Polskich list otwarty do rektora UG w tej sprawie.

Łódź, dnia 2020.09.30

Jego Magnificencja
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

W związku z atakiem na samochód fundacji „Pro Prawo dla Życia” w dniu 2020.09.25 z udziałem pracownika naukowego Uniwersytetu Gdańskiego dr Mai Wojdyło oczekujemy odsunięcia wymienionej osoby od jakichkolwiek zajęć ze studentami.

Jesteśmy oburzeni faktem, że osoba będąca nauczycielem akademickim dokonuje czynów o znamionach przestępstwa (atak na cudze mienie) motywowanych nienawiścią do osób o odmiennym światopoglądzie i odmawianiem im prawa do wolności wypowiedzi i wolności sumienia. Jest to wystąpienie przeciwko wartościom należącym do kanonu wartości akademickich.

Uważamy, że osoba o takim widzeniu świata jak dr Maja Wojdyło nie powinna kształtować postaw studentów, gdyż oprócz przekazywania wiedzy merytorycznej nauczyciel stanowi dla młodych ludzi także wzorzec osobowy. Nie zgadzamy się na to, aby osoby należące do zawodów zaufania społecznego, do których należą nauczyciele akademiccy, zajmowały się działalnością o charakterze bojówkarskim.

Jan Waliszewski, Akcja Narodowa
Kamil Klimczak, Klub imienia Romana Dmowskiego
dr Jan Przybył
Szymon Orzoł, Towarzystwo Studentów Polskich