Komentarz Narodowy (81) – Konfederacja bez pieniędzy. Co dalej?

Informacja o odebraniu przez PKW przewidzianej w prawie subwencji dla partii Konfederacja Wolność i Niepodległość wywołała oburzenie w środowisku antysystemowej prawicy. Większość, w tym i liderzy formacji uważają ten akt za zemstę rządzącej partii, mającą na celu osłabienie Konfederacji.

Czy jednak liderzy formacji nie mają sobie nic do zarzucenia? I co stanie się z pozbawioną funduszy partią? O tym w nowym Komentarzu Narodowym.