Stanowisko organizacji pozarządowych oraz środowisk medialnych w kwestii potencjalnej zmiany nazwy Ronda Romana Dmowskiego

Warszawa, 22.02.2021

Rada Miasta Stołecznego Warszawy

Z ogromnym zdziwieniem przyjęliśmy informacje medialne o możliwości zmiany nazwy Ronda Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet.

Roman Dmowski to jeden z ojców polskiej niepodległości, postać, której zasługi dla odrodzenia niepodległości naszej Ojczyzny są absolutnie niezaprzeczalne. Zaangażowanie w działalność patriotyczną w okresie zaborów, zabiegi dyplomatyczne w okresie I wojny światowej oraz po jej zakończeniu na konferencji w Wersalu, zaangażowanie polityczne i społeczne w okresie II Rzeczpospolitej poprzez członkostwo w Radzie Obrony Państwa oraz kierowanie Ministerstwem Spraw Zagranicznych sprawiają, że Roman Dmowski stał się jednym z symboli polskiego patriotyzmu. Ruch narodowo-demokratyczny, którego głównym myślicielem był Dmowski, był, obok ruchu socjalistycznego i ludowego, jedną z trzech głównych sił politycznych które przyniosły Polsce wolność, kształtowały polską debatę publiczną w okresie międzywojennym oraz walczyły w obronie polskości w okresie II wojny światowej. Roman Dmowski zasługuje na to by być patronem ronda w warszawskim Śródmieściu. Usunięcie ojca Narodowej Demokracji z stołecznej przestrzeni publicznej będzie aktem dalszego dzielenia Polaków, gdyż duża część mieszkańców Warszawy przyjmie ten fakt z oburzeniem.

Wyjątkowo cyniczną jest próba wyrugowania pamięci o Romanie Dmowskim pod pretekstem upamiętnienia walki o prawa kobiet – to właśnie ruch Narodowej Demokracji wprowadzał do Sejmu największy odsetek posłanek. Co więcej uważamy, że istnieje cały szereg możliwości upamiętnienia historycznej roli kobiet w historii Polski – zważywszy na fakt, że wśród nazw ulic w Śródmieściu znajduje się bolszewicki kolaborant, Józef Lewartowski, proponujemy zmianę nazwy niniejszej ulicy na ulicę Ochotniczej Legii Kobiet, by w ten sposób uczcić kobiety które w 1920 roku broniły Warszawę przed Armią Czerwoną.

Apelujemy o to by Rada m. st. Warszawy zachowała wstrzemięźliwość. Funkcjonująca od 1995 roku nazwa wpisała się na trwałe w tożsamość stolicy. Z ogromną satysfakcją należy odnotować fakt, że w ciągu ostatnich lat udało się w Polsce zbudować swoisty kompromis polityczny polegający na umiejętności oddania czci wszystkim, którzy oddali zasługi Ojczyźnie w okresie I wojny światowej i w pierwszych latach odbudowy kraju i walki o utrwalenie granic. Próba usunięcia Romana Dmowskiego z przestrzeni publicznej oznacza tym samym próbę stworzenia nowego konfliktu społecznego, tym razem bazującego na sporach historycznych.

Warszawa, 22 lutego 2021

 Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum, Federacja Stowarzyszeń Weteranów i Sukcesorów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacja Civitas Christiana, Fundacja Historyczna im. Mariana Rejewskiego, Fundacja Narodowa im. Romana Dmowskiego, Fundacja Niepodległościowa, Fundacja Polska Ziemia, Fundacja Polska Zwycięska, Fundacja Republikańska, Fundacja Służba Niepodległej, Fundacja Tradycji Miast i Wsi, Instytut Hetmana Żółkiewskiego, Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Klub im. Romana Dmowskiego, Klub Lidera Rzeczypospolitej, Klub Zachowawczo-Monarchistyczny, Koło Naukowe Myśli Ekonomiczno-Prawnej im. Romana Rybarskiego, Korporacja Akademicka Akropolia Cracoviensis, Korporacja Akademicka Aquilonia, Korporacja Akademicka Baltia, Korporacja Akademicka Związek Akademików Gdańskich Wisła, Małopolscy Patrioci – Kraków, Małopolscy Patrioci – Powiat Suski, Młodzi dla Polski, Młodzież Wszechpolska – Warszawa, Narodowe Końskie, Narodowy Instytut Społeczny, Narodowy Klub Polityczny „Votum”, Obóz Narodowo-Radykalny, Ośrodek Myśli im. Romana Rybarskiego, Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej, Redakcja „Mediów Narodowych”, Redakcja czasopisma „Pro Fide, Rege et Lege”, Redakcja kwartalnika „Myśl Suwerenna”, Redakcja kwartalnika „Polityka Narodowa”, Redakcja portalu „Chrobry Szlak”, Redakcja portalu „Konserwatyzm.pl”, Redakcja portalu „Myśl Konserwatywna”, Redakcja portalu „Nowy Ład (nlad.pl)”, Redakcja portalu „WSensie.pl”, Redakcja tygodnika „Myśl Polska”, Roty Niepodległości, Społeczny Komitet Obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej, Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, Stowarzyszenie Endecja.pl, Stowarzyszenie Filistrów Polskich Korporacji Akademickich, Stowarzyszenie KoLiber – Warszawa, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, Stowarzyszenie Marsz Zwycięstwa, Stowarzyszenie Narodowy Wyszków, Stowarzyszenie Patriotyzm i Wolność, Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza, Stowarzyszenie Tarnów Pierwsze Niepodległe, Stowarzyszenie Trzecia Droga, Straż Marszu Niepodległości, Straż Narodowa, Studenci dla Rzeczypospolitej, Studencki Klub Myśli Społeczno-Politycznej im. Zygmunta Balickiego, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Warszawie, Towarzystwo Miłośników Polskiej Kultury i Tradycji, Towarzystwo Studentów Polskich, Towarzystwo Suwerenistów, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych