W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku, skazującym działaczy Obozu Narodowo-Radykalnego na kary pozbawienia wolności za hasła wznoszone podczas manifestacji ONR w 2016 roku, wyrażamy nasze stanowcze oburzenie tym aktem parodii wymiaru sprawiedliwości.

Wznoszone hasło „A na drzewach zamiast liści będą wisieć syjoniści” nawiązuje w sposób oczywisty do podobnego hasła wznoszonego przez antykomunistyczną opozycję w latach 80. Jest to w sposób oczywisty hasło polityczne, odnoszące się do określonej ideologii politycznej jaką był syjonizm, nie zaś do grupy narodowej czy wyznaniowej, jak to chcieliby przypisać narodowcom członkowie środowisk lewicowych. Warto w tym miejscu zauważyć, że po 1989 roku, pomimo popularności podobnego okrzyku, żadnych komunistów w Polsce nie powieszono.

Skandalem jest fakt, że sąd, naciągając fakty, przychylił się do stanowiska oskarżyciela, którym był Rafał Gaweł, skazany prawomocnym wyrokiem za pospolite przestępstwa i ukrywający się przed polskim wymiarem sprawiedliwości na terytorium Norwegii. Zamiast odbywać zasądzoną po uczciwym procesie karę, Gaweł ściga przed sądami polskich patriotów, tworząc sobie z tego intratny biznes, finansowany z wpłat ogłupionych przez lewicowe media ludzi.

Solidaryzujemy się ze skazanymi i wesprzemy ich walkę w kolejnych sądowych instancjach, zarówno krajowych, jak i – jeśli zajdzie taka potrzeba – międzynarodowych. Nie pozwolimy na terroryzowanie nacjonalistów przez radykalnych lewicowców i wymiar (nie)sprawiedliwości III RP.

Wolność słowa dla nacjonalistów!

Łodź, 30.06.2021 r.

Kamil Klimczak – Klub imienia Romana Dmowskiego
Jan Waliszewski – Akcja Narodowa