Oświadczenie Towarzystwa Studentów Polskich

Publikujemy oświadczenie Towarzystwa Studentów Polskich:

Kraków, 24.07.2021 r.

W odniesieniu do sytuacji jaka nastąpiła w związku z rekrutacją m.in. na Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Warszawski, a także w mniejszym stopniu na inne uczelnie, pragniemy wyrazić stanowczy sprzeciw wobec faktycznej dyskryminacji na tle narodowościowym polskich Studentów i Studentek, podszytej względami finansowymi. Przyjmowanie na studia nielimitowanej ilości młodzieży ze Wschodu, jak miało to miejsce na UAM, jest tym bardziej skandaliczne, że dzieje się na uczelni państwowej, utrzymywanej z pracy rąk polskich podatników. Tymczasem plany życiowe ich dzieci, młodych Polaków, są ograniczane. Jako Towarzystwo Studentów Polskich, w zgodzie z naszą misją, czujemy się w obowiązku przypomnieć, że takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie. Choć otwartość uniwersytetu na obcokrajowców nie jest naturalnie niczym niewłaściwym, to w tym przypadku doszło do odwrócenia proporcji, w wyniku czego gospodarz stał się gościem we własnym kraju. Czynienie Polaków w wolnej Polsce osobami drugiej kategorii nigdy nie może mieć miejsca. Apelujemy do władz polskich szkół wyższych, akademii i uniwersytetów o dopilnowanie, by analogiczna sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Szymon Orzoł
Przewodniczący Towarzystwa Studentów Polskich