Z kalendarza liturgicznego: 7 września – bł. Melchiora Grodzieckiego, męczennika

Bł. Melchior urodził się w Cieszynie w roku 1588. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego i jako kapłan tego zakonu pracował w Pradze i Koszycach. W Koszycach działali razem z nim Stefan Pongracz, jezuita z Węgier, oraz Marek Kriż, kanonik ze Strzygonia. Jerzy Rakoczy, zdobywszy Koszyce uwięził tych kapłanów i po torturach kazał zamordować 7 września 1619 roku.