Z kalendarza liturgicznego: 20 września – św. Eustachego i Męczenników

Według podania św. Eustachy przyjął chrześcijaństwo zobaczywszy w czasie polowania krzyż między rogami jelenia. Razem z nim przyjęła chrzest żona i synowie. Poniósł męczeństwo z początkiem II wieku.

Lekcja z Księgi Mądrości.
Sprawiedliwi żyć będą na wieki i u Pana jest ich zapłata, a troska o nich u Najwyższego. Przeto otrzymają wspaniałe królestwo i diadem przepiękny z ręki Pańskiej: bo prawicą swą rządzić nimi będzie i świętym swym ramieniem bronić ich będzie. Żarliwa miłość Jego weźmie zbroję i uzbroi stworzenie dla pomsty na nieprzyjaciołach. Przywdzieje zamiast pancerza sprawiedliwość, a za szyszak weźmie sąd niezawodny. Za nieodpartą tarczę weźmie słuszność.

Słowa Ewangelii świętej według Łukasza
Onego czasu: Gdy Jezus zszedł z góry, stanął na równinie wraz z rzeszą swych uczniów i wielkim mnóstwem ludu z całej Judei i Jerozolimy, znad morza, Tyru i Sydonu, którzy przybyli, aby Go słuchali i byli uzdrowieni z niemocy swoich. Także i dręczeni przez duchy nieczyste uzdrawiani byli. A cała rzesza pragnęła się Go dotknąć, albowiem wychodziła zeń moc i uzdrawiała wszystkich.
A On, podniósłszy oczy na uczniów swoich, mówił:
«Błogosławieni ubodzy, bo wasze jest królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz łakniecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem będziecie się weselić.
Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą, i złorzeczyć wam będą, i zniesławiać imię wasze jako złe, dla Syna Człowieczego. Weselcie się dnia onego, a radujcie, bo oto zapłata wasza obfita jest w niebiesiech».