Oświadczenie łódzkich organizacji narodowych w sprawie tzw. „zakazu wjazdu ciężarówek pro-life do Łodzi”

W związku z zapowiedzią wojewody łódzkiego pana Tobiasza Bocheńskiego uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zakazującej poruszania się po mieście samochodów wspierającymi obronę życia dzieci nienarodzonych wyrażamy poparcie dla stanowiska wojewody oraz przedstawionej przez niego argumentacji.

Przyjęta przez Radę Miejską w Łodzi z inspiracji radykalnych działaczy skrajnej lewicy jest kolejnym działaniem zmierzającym do odebrania prawa głosu nie tylko przeciwnikom politycznym, lecz także osobom broniącym prawa do życia z powodów światopoglądowych. Działacze lewicy dążą do wyeliminowania z życia publicznego wszystkich osób, które przeciwstawiają się realizacji ich celów politycznych. Przykładami takich działań jest szykanowanie dyrektora łódzkiego liceum, który dążył do wyegzekwowania apolityczności szkoły czy wywieranie presji na dysponentów lokali w celu uniemożliwienia spotkań środowisk prawicowych. Działacze lewicy uczestniczyli aktywnie w ubiegłorocznych nielegalnych demonstracjach środowisk proaborcyjnych, prezentujących agresję i wulgarność w sposób niespotykany w polskim życiu politycznym, skierowaną głównie przeciwko wiernym Kościoła katolickiego.

Praktyka działania polityków lewicy jest dążeniem do stworzenia totalitarnego ustroju politycznego, w którym prawa głosu w przestrzeni publicznej będą pozbawieni wszyscy obywatele RP kwestionujący podstawowe hasła programowe lewicy, takie jak prawo do nieograniczonej aborcji, przedefiniowania rodziny w duchu ideologii LGBT czy wojna z katolicyzmem. W obliczu takich tendencji polscy narodowcy oraz konserwatyści są dzisiaj dla Polaków bastionem wolności.

Łódź, 21.09.2021 r.

Jan Waliszewski – Akcja Narodowa
Kamil Klimczak – Klub imienia Romana Dmowskiego
Bartosz Sarna – Młodzież Wszechpolska – Okręg Łódzki
Bogusław Ciupka – Ruch Narodowy Okręg Łódzki
Adrian Kaczmarkiewicz – Obóz Narodowo-Radykalny
Krzysztof Szałecki – Obóz Narodowo-Radykalny