Z kalendarza liturgicznego: 25 listopada – św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Według legendy św. Katarzyna, obdarzona wyjątkowymi zdolnościami, zdobyła w Aleksandrii wszechstronne wykształcenie i wielu uczonych pogańskich pociągnęła do wiary w Chrystusa. Odrzuciwszy prośbę cesarza Maksymina o swoją rękę została ścięta. Ciało jej aniołowie przenieśli na górę Synaj. Wzniesiono tam sławny klasztor pod jej wezwaniem.