List otwarty do Pana Krystiana Kerna Kanclerza Republiki Austriackiej

Szanowny Panie Kanclerzu

W tym otwartym liście odnosimy się ogólnie do Pana krytycznych wypowiedzi wobec określonych działań rządu polskiego w wywiadzie udzielonym „Frankfurter Allgemeine Zeitung” w dniu 26.07.2017 i nawoływania do sankcji wobec Polski i Węgier.

Do listu załączamy znany nam skrót Pana w/w wywiadu zamieszczony na stronie internetowej gazety: Die Presse.

Przyjmujemy te wypowiedzi z dużym zaskoczeniem i dezaprobatą ponieważ nie mają one, naszym zdaniem, rzeczowego i obiektywnego charakteru.

Użyte przez Pana argumenty są przesadnie ideologicznie zorientowane i jest nam trudno z nimi z tego właśnie powodu rzeczowo polemizować. Chcemy jedynie, jako aktualni i potencjalni austriaccy wyborcy, wyrazić naszą opinię (sog. „Ich-Botschaft) do tego wywiadu.

Według naszej wiedzy i doświadczenia Polska, kraj z którego pochodzimy, z którym się także identyfikujemy, o którym z troską myślimy, jest wreszcie od r. 2015 krajem demokratycznym i suwerennym, przynajmniej jest od tego momentu na dobrej drodze do tego celu. Zdecydowana większość obywateli polskiego pochodzenia zamieszkująca w różnych krajach Europy i poza nią popiera aktualny rząd Polski.
Wiemy, ze nieprzyjaciołom Polski, zarówno w kraju jak i za granicą, rosnąca niezależność Polski nie podoba się i wywołuje u nich opór oraz nieprzyjazne działania polityczne, ekonomiczne, ideologiczne, medialne bądź inne.

Polaków, jak upewnia o tym historia ich narodu, nie należy uczyć demokracji gdyż mają w tym zakresie gdy byli wolnym narodem wspaniałą tradycję, grozić im sankcjami EU bądź ideologicznie „wychowywać” w oparciu o programy socjalistyczne czy liberalne w znaczeniu jakie im Pan Kanclerz nadaje.

Polacy mają tragiczne doświadczenia z XX w. gdy socjalistyczne Niemcy w wersji nazistowskiej i socjalistyczna Rosja w wersji bolszewickiej starały się wprowadzić w Polsce ich socjalistyczny porządek społeczny. Te fakty znane są zapewne Panu Kanclerzowi i rządowi Republiki Austrii. W związku z tym Polacy mają dostateczne przesłanki by rozważnie, przezornie i zapobiegawczo stawiać pytanie: Czy kolejna odmiana liberalnego socjalizmu, który EU wprowadza, ma być wzorcowym odniesieniem dla cywilizowanych narodów Europy jak to Pan w Pana wywiadzie sugeruje?

Historia to oceni. Gdy chodzi o polskie sprawy apelujemy do Pana Kanclerza o intelektualną wrażliwość w ocenie suwerennych działań rządu polskiego, który wybrany został według standardów demokratycznych i który jest nieprzerwanie pozytywnie oceniany przez większość obywateli polskich i przez rządy oraz społeczeństwa innych państw.

Życzymy zarówno Austrii jak i Polsce suwerennego, pomyślnego i bezpiecznego rozwoju w kręgu cywilizacji łacińskiej, chrześcijańskiej czyli europejskiej.

Z poważaniem

Marzena Krawczyk, Prezes Polskiego Klubu im. Romana Dmowskiego w Austrii