10 % mieszkańców aglomeracji poznańskiej to Ukraińcy!

Jak pokazuje badanie “Poznaj Sąsiada! Obywatele Ukrainy w Metropolii Poznańskiej” przeprowadzone przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polska Ukraina i Konsula Honorowego Ukrainy w Poznaniu, “obywatele Ukrainy stanowią rosnącą część społeczności Wielkopolski oraz Metropolii Poznańskiej”.

Według autorów badania, na tym terenie “przebywa ok. 100 tys., Ukraińców, częściej mężczyzn, nieźle wykształconych, w wieku produkcyjnym, w części dość sprawnie posługujących się już językiem polskim oraz często językiem obcym”. A mieszkańców aglomeracji poznańskiej, w zależności od przyjętego kryterium jest od 800 tysięcy do miliona.

Czytamy również, iż badani “Ukraińcy postrzegali Polskę, Poznań, Wielkopolskę zdecydowanie pozytywnie – dobre miejsce do życia, przestrzeń twórczości, rozwoju, kultury, szans. Unia Europejska jawi się jako „kraina marzeń”, wspólnota prawa, szans i zamożności, zjednoczona wokół wspólnych celów”. Z drugiej strony, “połowa przyznaje, że Polacy nie zawsze przyjaźnie odnoszą się do Ukraińców, a spory odsetek zetknął się z niechęcią ze strony Polaków”.

Ciekawe, kiedy władze otrząsną się, że Polska nadmiar imigrantów rodzi ze sobą problemy: ekonomiczne, społeczne i polityczne? Czy musi dojść do scen znanych z Zachodu?

za: dzienniknarodowy.pl