Oświadczenie w sprawie wypowiedzi prezydenta Dudy w dniu 3 maja

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podczas obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja powiedział: „Warto dyskutować, nad tym, czy powinniśmy wprowadzić zapisy o UE do naszej konstytucji, czy powinniśmy w konstytucji zagwarantować obecność w tym wielkim sojuszu – osobiście jestem przekonany, że tak. Czy powinniśmy zagwarantować obecność w NATO? – osobiście uważam, że tak”.

Powyższa wypowiedź wpisuje się w będący elementem kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego wyścig obozu władzy i obozu opozycji na euroentuzjazm. Żonglowanie najwyższym aktem prawnym na potrzeby kampanii wyborczej jest smutnym przejawem instrumentalizacji elementów państwa dokonywanym przez kolejne rządy w swoim partykularnym, partyjnym interesie.

Propozycja, aby członkostwo w Unii Europejskiej i NATO wpisać do konstytucji ma w naszej sytuacji konkretne skojarzenie historyczne z nowelizacją w 1976 roku Konstytucji PRL i wpisaniem do niej wieczystego sojuszu ze Związkiem Radzieckim. Stałe wpisanie do najwyższego polskiego aktu prawnego uczestnictwa w bytach ponadnarodowych oznacza trwałe wyzbycie się przez Polskę suwerenności i przypieczętowanie piętnastoletniego procesu utraty władzy nad kolejnymi segmentami naszej państwowości.

Sytuacja międzynarodowa, jaką obserwujemy, jest dynamiczna. Trwałe i aprioryczne związanie się w jednej konfiguracji na arenie międzynarodowej pozbawia Polskę swobody ruchu i czyni z nas pionek w światowej grze politycznej – co zaobserwowaliśmy z całą siłą w ciągu ostatniego roku przy nowelizacji ustawy o IPN czy organizacji w Warszawie tzw. konferencji bliskowschodniej.

W tym świetle wypowiedź Andrzeja Dudy jest jawnym zaprzeczeniem słów, jakie wypowiedział w przysiędze przed Zgromadzeniem Narodowym obejmując urząd Prezydenta Rzeczypospolitej, że będzie „strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa”. Nadanie dalszego biegu wzmiankowanym pomysłom zmian w Konstytucji spowoduje utratę przez niego moralnego prawa do zajmowania urzędu Prezydenta RP.

Łódź i Kraków, 8 maja 2019 roku

Kamil Klimczak, Klub imienia Romana Dmowskiego
Jan Waliszewski, Akcja Narodowa
prof. dr hab. Anna Raźny, Fundacja Vis Veritatis im. Św. Michała Archanioła
Dariusz Chmiel, Klub Wolnych Wyborców „Iskra”
Jakub Stonawski, Klub Wolnych Wyborców „Iskra”
Wiesław Kosobudzki, Liga Narodowa

Poniżej nagranie Chrobry Szlak TV, gdzie wypowiadają się inicjatorzy wydania oświadczenia: