Publiczny Różaniec o odnowę moralną Narodu Polskiego i zadośćuczynienie Bogu za grzech aborcji

Fundacja Pro: Prawo do Życia zaprasza na Publiczny Różaniec o odnowę moralną Narodu Polskiego i zadośćuczynienie Bogu za grzech aborcji. Jest to cykliczna inicjatywa odbywająca 13 dnia każdego miesiąca o godzinie 17.00.

Całość odbywać się będzie przez 9 miesięcy, rozpoczynając od lutego, aż do października tego roku, czyli do miesiąca wyborczego.

Zapraszamy wszystkich, którzy poprzez wspólną modlitwę i świadectwo, chcą przyczynić się do odnowy moralnej i duchowej naszego społeczeństwa.

https://www.facebook.com/events/322202028445013/