W hołdzie Kresowianom pomordowanym przez Ukraińców

Podobnie jak w ubiegłych latach Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zorganizował uroczystości upamiętniające pomordowanych w bestialski sposób Polaków przez Ukraińców na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej odprawionej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie w intencji ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Kolejnym punktem uroczystości był Marsz Pamięci do Placu Piłsudskiego przez Rynek Starego Miasta. Dzięki przemarszowi przez ścisłe centrum miasta tysiące mieszkańców Warszawy oraz turystów miało okazję choć na chwilę zatrzymać się i poddać się refleksji poświęconej jednemu z najbardziej tragicznych wydarzeń w historii Polski.

Marsz zakończył się pod Grobem Nieznanego Żołnierza gdzie na uczestników uroczystości czekała już Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego oraz Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Obie wojskowe formacje uświetniły uroczystości nadając jej wagi i znaczenia. W trakcie apelu Pamięci odczytano między innymi okolicznościowy list Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, a okolicznościowe przemówienia zabrali organizatorzy uroczystości w tym ks. Isakowicz-Zaleski.

Organizatorzy podkreślali, że doceniają gesty „dobrej miany” w postaci oprawy wojskowej uroczystości, ale na tym właściwie kończy się zaangażowanie władz państwowych w problematykę martyrologii kresowej. Uczestnicy uroczystości domagali się powstania muzeum i instytutu upamiętniającego Kresy oraz Zbrodnię Wołyńską, domagali się przywrócenia tablicy upamiętniającej Birczę usuniętą przez władze PiSowskie z filarów Grobu Nieznanego Żołnierza. Domagali się również uchwały Sejmu RP wskazującej, że operacja „Wisła” położyła kres ukraińskim mordom na Polakach oraz domagali się od strony ukraińskiej umożliwienia kontynuowania procesu ekshumacji masowych grobów pomordowanych Polaków. Ponadto wskazywali, że trudno mówić o pojednaniu z ze stroną ukraińską skoro władze Ukrainy nie potrafią oddać czci polskim ofiarom banderowskich zbrodni biorąc udział zarówno w tej jak i w podobnych uroczystościach. według uczestników skoro Polska kształci ukraińską młodzież, daje miejsca pracy Ukraińcom oraz udziela bez zwrotnych pożyczek państwu ukraińskiemu to ma prawo oczekiwać poszanowania pamięci pomordowanych.

Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców i wiązanek kwiatów pod Grobem Nieznanego Żołnierza. W obchodach wzięli udział członkowie organizacji kresowych z całej Polski, działacze Ruchu Narodowego, Obozu Wielkiej Polski, Klubu imienia Romana Dmowskiego. Obecni byli profesorowie: Włodzimierz Osadczy, Tadeusz Trajdos oraz doktor Lucyna Kulińska.

Arkadiusz Miksa