Czy Roty Niepodległości odniosą sukces? Analiza historyczna | Arkadiusz Miksa

Gościem Jakuba Zgierskiego w programie „Młot na marksizm” na antenie Mediów Narodowych był Arkadiusz Miksa, pełnomocnik Oddziału Warszawa Klubu im. Romana Dmowskiego.

Miksa pozytywnie ocenił projekt tworzonych Rot Niepodległości, szczególnie że formuła Rot komponuje się z historyczną koncepcją działania obozu narodowego, który zawsze tworzył różnorodne organizacje w celu dotarcia do różnych grup społecznych.

Miksa mówił też o tworzącym się warszawskim Klubie im. Dmowskiego, który będzie organizował prelekcje, debaty, dyskusje etc. i ma jednoczyć działaczy z różnych nurtów ruchu narodowego.