Wystąpienie posła Sylwestra Chruszcza 9 marca 2017 roku


Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Obserwując debatę, chciałbym się dopytać o kolejne kroki, które jako MSZ będziemy musieli podjąć w najbliższym czasie. Dzisiaj w dużej mierze odtwarzaliśmy rzeczywistość, która jest wokół tego ministerstwa, czyli zaszłości, stare kadry, brak rozpoznania dyplomatycznego. I teraz: Czy w jakiś sposób jesteśmy przygotowani na mocną, merytoryczną odpowiedź w sprawie szczytu, który odbył się teraz w Wersalu, czyli podziału Europy na Europę dwóch prędkości? Czy jesteśmy gotowi do odpowiedzi dyplomatycznej? Czy mamy już wokół siebie zgromadzone kraje, rządy, związki polityczne po to, żeby poprowadzić taką politykę międzynarodową, europejską, która będzie służyć naszym interesom? To jest to pierwsze nasze pytanie europejskie, które jest dzisiaj ważne. Dzisiaj mamy szczyt Rady Unii Europejskiej, tam będą ważne decyzje podejmowane co do przyszłości, ale myślę, że ważniejsza będzie odpowiedź w sprawie tej dwu-, trzybiegunowości w Europie.

I teraz generalne pytanie co do skoordynowania naszej polityki zagranicznej. Dobrym ruchem jest to, że chcemy rozmawiać z Chinami, dobrym ruchem jest to, że mamy dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, a z Unią Europejską walczymy o mocną pozycję. Tak, to jest dobry kierunek. Ale czy te wszystkie kierunki są skoordynowane? Jest jeszcze Rosja, z którą mamy fatalne stosunki, a chcemy przeprowadzać przez Rosję jedwabny szlak, w związku z czym też powinniśmy podejmować jakieś kroki dyplomatyczne, żeby ten projekt w ogóle się udał. A więc jest generalne pytanie co do koordynacji strategicznych kierunków na przyszłość. Z boku wygląda to tak, że trochę odpowiadamy na różne gesty, wybory, które są, dzieją się dzisiaj w Europie, na świecie, a w małym stopniu kreujemy politykę zagraniczną. Nie wiem, czy dzisiaj to było powiedziane, nie słyszałem, ale oczywiście duży plus za politykę względem Białorusi. To jest dobry krok w naszej polityce wschodniej, dobra odpowiedź. Myślę, że tutaj akurat nasze placówki w Mińsku dobrze zadziałały, i to się chwali.

I drugi biegun, drugi kierunek: Kijów. To, co się dzieje, panie ministrze, w Kijowie – nasz minister – to jest coś, co, myślę, Prawu i Sprawiedliwości w przyszłości może nie przynieść honoru. Tak że uważam, że tutaj powinniśmy (Dzwonek) zrobić bardzo duże zmiany. Dziękuję.