SPiR Swojak i Instytut Rybarskiego dementują

W związku z rozpowszechnianą w ostatnich dniach przez Komitet Wyborczy Prawica informacją o poparciu komitetu przez „środowiska Instytutu Rybarskiego”, Instytut oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników Swojak wydały następujące oświadczenie:

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników „SWOJAK” oraz będący jego częścią Instytut im. Romana Rybarskiego informują, że podanie przez KW Prawica na facebookowym profilu partii Prawica Rzeczypospolitej jakoby „środowisko Instytutu Rybarskiego” poparło ww. komitet nie jest zgodne ze stanem faktycznym.

Instytut im. Romana Rybarskiego nie uczestniczy w wyborach parlamentarnych, nie brał udziału w rozmowach i nie podjął żadnych ustaleń ani do niczego się nie zobowiązywał. Jeżeli ktokolwiek składał takowe deklaracje w jego imieniu, nie był upoważniony do występowania w imieniu „środowiska Instytutu”. Należy nadmienić, iż Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników „SWOJAK” oraz Instytut im. Romana Rybarskiego są organizacjami pozarządowymi o charakterze apolitycznym i nie popierają żadnych, konkretnych ugrupowań politycznych.

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników "SWOJAK" oraz będący jego częścią Instytut im. Romana Rybarskiego informują,…

Opublikowany przez Instytut im. Romana Rybarskiego Piątek, 30 sierpnia 2019