KDO pyta Trelę o oświatę: „zauważamy w Pana działaniach przesadny akcent partyjny”

Michał Owczarski, Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży, skierował do wiceprezydenta Łodzi Tomasza Treli pismo z pytaniami w sprawie reformy oświaty i kontrowersyjnych działań łódzkiego samorządu w tej sprawie.

Treść listu:

Łódź, 26.04 2017 r.

Michał Owczarski

Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego
ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży

Pan Tomasz Trela
Wiceprezydent Miasta Łodzi

W związku z niepokojącymi informacjami nt. realizacji reformy oświatowej w Łodzi, w imieniu członków KDO, kieruję do Pana szereg pytań w tej sprawie.

1. Dlaczego nie przygotowano wcześniej siatki szkół, tak jak robiły to inne samorządy, zwłaszcza w dużych miastach, np. w Krakowie?

2. Dlaczego głos łódzkich rodziców jest brany pod uwagę tylko w sytuacjach kryzysowych?

3. Z radością przyjmujemy powołanie nowych szkół w kolejnych latach, ale co z trudnym rokiem szkolnym 2017/2018? Dlaczego wobec powszechnie znanych założeń reformy oświaty nie przygotowano otwarcia szkół na rok 2017/2018?

4. W wielu szkołach od lat praktykowana jest dwuzmianowość. Skoro niektóre szkoły już teraz, w systemie klas 1-6, są przepełnione, to czy nowych placówek nie należało powołać wcześniej, jeszcze w starym systemie? Czy posiadał Pan informacje o przepełnieniu szkół? Czy miał Pan świadomość potrzeby powołania nowej szkoły?

5. Czy posiada Pan informacje od dyrektorów szkół o tym, że w roku szkolnym 2017/2018 będą mieli problemy z zapewnieniem wysokiego poziomu edukacji dla klas 7?

6. Czy wypracował Pan narzędzia, na mocy których UMŁ będzie sprawdzał realizowanie zasady rejonizacji?

Proszę o odpowiedź na te pytania. Jednocześnie zwracam uwagę, że zauważamy w Pana działaniach samorządowych przesadny akcent partyjny zmierzający do deprecjonowania konkurencji politycznej. Jesteśmy przekonani, że obowiązki Wiceprezydenta związane są z zapewnieniem najlepszych rozwiązań dla społeczności lokalnej i pracą dla dobra wspólnego, niezależnie od tego, jakie siły polityczne nakładają na Pana ten obowiązek. Obywatele głosami wyborczymi zdecydowali o częściowej reformie edukacji i politycznie sprawa jest zamknięta. Mam nadzieję, że priorytetem Pana pracy będzie dobro łódzkich dzieci, a nie sondażowe słupki. Jako członkowie KDO i łodzianie oczekujemy, że dzieci nie będą zmuszone do nauki w systemie dwuzmianowym w ciasnych szkołach, a zarządzanie placówkami oświatowymi będzie nakierowane przede wszystkim na dobro uczniów, później na oszczędności samorządowe, nigdy zaś na partyjny spór polityczny. Pańskie zapowiedzi sądowego rozstrzygania sporu z Kuratorem Oświaty uważamy za rozwiązanie wyjątkowo niekorzystne dla miasta. Oczekujemy opanowania sytuacji w szkołach i wygaszenia konfliktów. Liczymy na szybkie i odpowiedzialne decyzje.