Kukiz’15: Zdanowska przedmiotowo traktuje ościenne gminy

Działacze Kukiz’15 ze Zgierza, Konstantynowa Łódzkiego i Pabianic wydali oświadczenie w sprawie działań prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej w materii tramwajowej komunikacji podmiejskiej:

W związku z niedawnym pismem prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej do władz ościennych samorządów w sprawie podmiejskiej komunikacji tramwajowej wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec przedmiotowego traktowania przez Łódź mieszkańców i samorządów Zgierza, Ozorkowa, Konstantynowa Łódzkiego, Lutomierska, Ksawerowa i Pabianic.

Zły stan techniczny i pilna konieczność generalnego remontu infrastruktury tramwajowej na liniach łączących Łódź z pobliskimi miastami jest znana wszystkim zainteresowanym. Ze smutkiem przyjęliśmy doniesienia o bardzo wolnych pracach nad projektem Łódzkiego Tramwaju Metropolitalnego i wycofanie się z udziału powyższym przedsięwzięciu Marszałka Województwa Łódzkiego. W interesie mieszkańców aglomeracji łódzkiej jest pilna intensyfikacja prac nad ŁTM.

Jednocześnie miasto Łódź i prezydent Hanna Zdanowska zdają sobie doskonale sprawę, że remont linii tramwajowych wymaga bardzo dużych nakładów finansowych, które byłyby dużym obciążeniem dla zainteresowanych gmin. Niestety, od momentu przejęcia obsługi wszystkich połączeń międzygminnych przez MPK Łódź (2012 rok) do miast satelickich napływają wyłącznie kolejne groźby zawieszenia komunikacji tramwajowej, zamiast konstruktywnego dialogu. Do tego doszła – oceniana bardzo negatywnie – zmiana tras linii podmiejskich (wycofanie z odcinków podmiejskich linii 9 i 16, skierowanie tramwajów linii 45 na obrzeża Łodzi zamiast do centrum) bez jakiegokolwiek uzgodnienia z zainteresowanymi samorządami, łamiąca przepisy porozumień międzygminnych.

Niezrozumiałe są dla nas zapowiedzi zawieszenia kursowania linii nr 41 do Pabianic, która przewozi dziennie ok. 9 tys. osób. Czy jest to realizacja kolejnej fazy planu, którego celem jest likwidacja mało dochodowych, ale istotnych dla mieszkańców linii? Należy przy tym pamiętać, że z budżetów gmin ościennych do Łodzi płyną nie tylko pieniądze z biletów i opłaty za realizowanie przewozów, ale też fundusze na utrzymanie torów i sieci.

Pomysł zastąpienia tramwajów autobusami elektrycznymi – zwłaszcza na odcinku zgierskim – jest absurdalny i nie ma jakichkolwiek szans powodzenia. Jeśli miałby być do tego wdrażany tak samo, jak słynna już reforma komunikacji na terenie Łodzi, prawdopodobnie przez pierwszy rok jego funkcjonowania podróż z Pabianic, Ozorkowa czy Zgierza do Łodzi byłaby „ciekawym” przeżyciem.

Jeszcze raz protestujemy przeciw egoistycznej postawie władz Łodzi – szczególnie, że jest ona wymierzona w ludzi pracujących, uczących się i zostawiających duże sumy pieniędzy w Łodzi. Wzywamy też do podjęcia przez samorządy gminne oraz samorząd województwa łódzkiego konstruktywnego dialogu w celu ratowania unikatowej w skali Europy sieci połączeń tramwajowych.

Zgierz, 26 kwietnia 2017 roku

Kamil Klimczak, Kukiz’15 – Zgierz

Michał Paśnicki, Kukiz’15 – Konstantynów Łódzki

Dariusz Jakóbek, Kukiz’15 – Pabianice