Komentarz Narodowy (27) – Historyczna klęska polityki polskiej

W kolejnym odcinku Komentarza Narodowego omówione zostały porażki na polu „walki o historię” poniesione przez obecne władze Polski. Dołączenie Rosji do bloku państw atakujących Polskę i oskarżających nasz kraj o współudział w zbrodniach niemieckich w trakcie II wojny światowej nie jest przypadkowe.

O przyczynach i środkach zaradczych powie sekretarz redakcji Chrobrego Szlaku – Kamil Klimczak.